Taking too long? Close loading screen.
Studia Bydgoszcz UKW
Studia Bydgoszcz UKW

GAME DESIGN

Projektowanie doświadczeń

Ucząc projektowania i produkcji gier na różne platformy, skupiamy się na praktycznych aspektach experience design. W oparciu o różne modele z nauk społecznych i nauk o kulturze oraz wyniki badań rynku uczymy skutecznego zrozumienia potrzeb odbiorców różnych gier.

Studenci wykonują projekty i działające prototypy gier pod okiem wykładowców i praktyków, a warunkiem zaliczenia niektórych przedmiotów jest komercyjne wdrożenie zaprojektowanych przez nich rozwiązań.

W ofercie GAMEDEC znajduje się nauczanie wszystkich etapów powstawania gry. Uczymy wymyślania, projektowania, preprodukcji, testowania, produkcji i wydawania. Wspieramy komercjalizację projektów studenckich (a czasami wręcz jej wymagamy).

Wśród polskich kierunków studiów poświęconych grom GAMEDEC wyróżnia się przede wszystkim
zwiększonym naciskiem na szeroki wachlarz kompetencji humanistycznych i społecznych w obszarze
projektowania gier.
Wszyscy nasi studenci zdobywają solidne podstawy:

  • Projektowania gier mobilnych
  • Projektowania gier komputerowych
  • Projektowania gier planszowych i karcianych
  • Projektowania gier RPG
  • Projektowania larpów
  • Projektowania gier edukacyjnych
  • Projektowania gier miejskich
  • Projektowania gier opartych o VR i AR
  • Projektowania fabuł
  • Grywalizacji procesów edukacyjnych i biznesowych
Studia Bydgoszcz UKW
Studia Bydgoszcz UKW

JESZCZE BARDZIEJ PRAKTYCZNE
UMIEJĘTNOŚCI

Poza wspólnymi dla wszystkich przedmiotami, nasi studenci mają możliwość wyboru bloków przedmiotów
spośród 4 ścieżek specjalnościowych:

Wszelkiego rodzaju projektowanie graficzne, planowanie estetyki gry, modelowanie, animacja, ale również podstawy grafiki użytkowej, Photoshop.

Programowanie, obsługa popularnych silników np. Unity, Unreal Engine.

Blok przedmiotów dotyczących zarządzania produkcją, marketingu, PR, ekonomii rynku gier.

Dzięki temu pracując zespołowo uzupełniają swoje kompetencje i w pracach projektowych ćwiczą przede wszystkim te elementy, na których chcą się skupić w pracy zawodowej.

Więcej o Game Studies >

Studia Grafika

LIDERZY ZESPOŁÓW

W branży gier konieczna jest efektywna praca zespołowe. W trakcie prac projektowych studenci rotacyjnie pełnią funkcję liderów zespołów, a razem z wynikami projektów oceniają także jakość komunikacji i przydatność używanych do niej narzędzi.

Ponadto obowiązkowe dla wszystkich są przedmioty „Zarządzanie projektami” oraz „Wprowadzenie do produkcji gier”. Przygotowujemy naszych studentów do pracy zarówno w metodykach kaskadowych, jak i zwinnych.

W roczniku objętym projektem dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wszyscy studenci mają możliwość odbycia szkoleń i uzyskania certyfikatów SCRUM MASTER.

Programowanie Studia
Gry Komputerowe UKW

GAME STUDIES

Naukowa strona gier

Metodologiczna i teoretyczna podbudowa praktycznych umiejętności to jeden z kluczowych elementów wyróżniających naszych absolwentów. W ramach bloków zajęć z badania gier uczymy m. in. społecznej i kulturotwórczej roli gier, metod i narzędzi badań nad grami, psychologii gier i graczy, ekonomii i prawa rynku gier.

Umożliwiamy rozpoczęcie kariery badacza gier – ale także projektanci powinni wiedzieć nie tylko „jak”, ale także „dlaczego” - umieć osadzić zjawiska zawarte grach w kontekstach humanistyczno – społecznych.

Projektant gier świadomie używa metod, technik i narzędzi
Musi rozumieć reguły kierujące odbiorcą produktu – graczem. Dlatego wszyscy nasi studenci odbywają kurs z
wprowadzenia do badania gier.
Dla osób zainteresowanych naukowym badaniem gier mamy w ofercie m.in.:
– psychologię gier i graczy
– historię gier (cyfrowych i analogowych)
– gry w adaptacjach i transmediach
– kulturowe konteksty gier

BRANŻA O NAS

CAREERS

START Z DOŚWIADCZENIEM

Game designer jest wizjonerem, twórcą opowieści, projektantem wrażeń i konstruktorem systemów; bywa także kierownikiem produkcji i animatorem społeczności użytkowników.

Dzięki współpracy z branżą, programom staży i praktyk, a także systemowi pracy projektowej, nasi absolwenci opuszczają mury uczelni z bogatym doświadczeniem praktycznym.

Careers Studia Growe Pad

Najczęstsze obszary zatrudnienia naszych absolwentów:

Projektowanie Gier

Projektowanie gier cyfrowych (game designer)

Projektowanie fabuł gier

Projektowanie fabuł (storyline artist, quest designer)

Development level designer

Development (level designer, game developer, QA tester)

Zarządzanie produkcją gier

Zarządzanie produkcją (product owner, QA lead, product manager)

Projektowanie gier planszowych

Projektowanie gier planszowych i karcianych

Grafika i animacja

Grafika i animacja (graphic artist / designer, 3d animator)

Sound Design

Udźwiękowienie (sound artist)

Organizacja gier miejskich

Organizacja gier miejskich (agencje eventowe, instytucje kultury)

Projektowanie LARP

Projektowanie i produkcja larpów

Marketing i PR Gier

Marketing, PR i sprzedaż gier

Dziennikarstwo Growe Studia

Dziennikarstwo growe

Game Studies

Badania nad grami (game studies)

ZATRUDNIALNOŚĆ W LICZBACH

Wiodące kierunki „growe” w USA chwalą się zatrudnieniem absolwentów na poziomie do 56% po roku od uzyskania dyplomu. My osiągamy zbliżone wyniki wśród studentów wyższych roczników. Uzyskujemy znacznie wyższe zatrudnienie absolwentów – ok. 60%, a odliczając osoby kontynuujące naukę na dziennych studiach magisterskich, aż 72%!

Nawet

56


studentów
ostatnich lat
pracuje
w branży

Nawet

72

Absolwentów
pracuje
w branży

Nawet

100

Absolwentów
ma portfolio
projektów

Dane obejmujące ostatni rocznik absolwentów
i obecny ostatni rok studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 została zakończona. Zapraszamy za rok!

Masz pytania? Napisz do nas na gamedec@ukw.edu.pl

JOY CONY Studia Growe